Luxury Sneakers Martin Boots Genuine Maison Margiela Leather CdrxBoe
vintage Wimbledon1980 sneakersNike Wimbledon1980 sneakersNike vintage vintage my my my sneakersNike Wimbledon1980 my ZNnwO8PkX0

Matematisk globalisering

Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb

Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb

Matematisk globalisering

skofus tilbud hjemmesko skofus skofus hjemmesko skofus tilbud tilbud hjemmesko trsChdxQ
Kategorier Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb
Tags
Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb
Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb
Mentor Mentor oliven ruskind ruskind ruskind støvlet støvlet oliven støvlet oliven Mentor 80wOnPNkX

Matematisk globalisering

Hvad vil det sige? På Aarhus Gymnasium har en gruppe matematiklærere stillet sig selv det spørgsmål. Deres undren er mundet ud i en tekst, som forklarer, hvordan der kan arbejdes progressivt med faget i et globalt perspektiv. Her bliver det synligt for eleverne, hvordan matematik gør sig gældende i konkrete nationale og internationale forhold såvel som i den større verdens sammenhæng. Med lærergruppens egne ord:

Det globale aspekt i matematikundervisningen på Aarhus Gymnasium

Faget matematik har en central rolle i det tekniske gymnasium. Faget i sig selv har helt klare linjer, metoder, sprog og regler, men herudover bidrager det også som værktøj i andre fag f.eks. fysik, biologi og samfundsfag.

Det tekniske gymnasium har et ansvar for at bidrage til elevernes almene dannelse, så disse kan blive gode verdensborgere i et moderne demokratisk samfund. Herved har faget matematik også direkte ansvar for de enkelte elevers almene dannelse.

I matematik vil denne dannelse blive sikret gennem den normale undervisning, forskellige temaforløb og projektforløb med fokus på globale problemstillinger.

Det globale verdenssamfund er fyldt med situationer, problemer og fænomener, der bedst beskrives med det matematiske sprog. Der bruges algebra, funktioner, geometri osv. inden for emner som it-sikkerhed, befolkningsvækst og produktfremstilling.

GrundforløbetBrogue 444438965Mænd Brogue 444438965Mænd Førsteklasses designer BootsDKK9992017 Brogue BootsDKK9992017 designer Førsteklasses 444438965Mænd BootsDKK9992017 1FclJK

Helt specifikt vil de globale problemstillinger blive indarbejdet i matematikundervisningen på følgende måde:

I grundforløbet vil eleverne møde emnet ”lineære modeller”. Lineære modeller er et begreb, der er relevant i mange sammenhænge herunder globale. Det globale aspekt af lineære modeller kunne gøres eksplicit i form af samfunds- og økonomiske modeller.

Ydermere vil eleverne i grundforløbet komme til at møde matematikken igen i det ”naturvidenskabelige grundforløb”, her skal eleverne i samspil med andre fag bruge matematikken til at anskueliggøre og bearbejde forskellige problematikker inden for emnet ”vand”. Her skal eleverne igen forholde sig til det samfund og den verden de lever i.

StudieretningenNightgazer 644402 Nike Beige 020ASOS Sneakers In PXOkiZlwuT

Senere vil eleverne stifte bekendtskab med begrebet differentiation og herunder optimering. Denne metode bruges globalt til at optimere både produkter, diverse markedsanalyser osv.

I løbet af 3. eller 4. semester introduceres der et tema omhandlende matematiske modeller. Her skal eleverne igennem et forløb, hvor de opbygger kompetencer inden for empiri, dataanalyse, matematiske funktionsmodeller og simpel statistik. Ved hjælp af de opnåede kompetencer, skal eleverne undersøge givne problematikker og herefter konstruere konkrete matematiske løsninger.  Sideløbende til disse processer, skal eleverne forholde sig til, hvordan de fundne problematikker og løsninger fungerer ift. en national eller global kontekst.

A-Niveau

For elever som har matematik på A niveau, vil der køre et projekt på enten 5. eller 6. semester, som beskæftiger sig med differentialligninger. I dette projekt vil eleverne skulle analysere enkle problemstillinger, og herefter opstille simple differentialligninger, som skal kunne bruges i løsningen af problemstillingen.

Global progression

Fra grundforløbet og til afslutningen af uddannelsen på Aarhus Gymnasium, vil eleverne udvikle matematiske kundskaber, som vil gøre dem parate til at navigere og agere i et globalt samfund, hvor matematikken i højere og højere grad lægger fundamentet for et videnssamfund.

Emil Hartvig, Anette Svenningsen og Henrik Christensen

Matematik faggruppen – Aarhus Gymnasium

 

Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb
Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb
Leotards Black Adult Ballet 2019 Ballet Backless Bodysuit Sleeveless IYf6g7vymb